Skip to Content

Bymiljøpakken vurderer kuttforslag fra Statens vegvesen

Bymiljøpakkens kostnadsoverskridelser vil gå ut over kvaliteten i utbyggingene. SLF Nord-Jæren og Ryfylke gjør sitt beste for at kuttene ikke skal gå ut over sykkeltiltak.

  • Lokallagsnytt | Nord-Jæren
Jens Glad Balchen

Bymiljøpakken har en forventet kostnadsoverskridelse i nåværende planer på flere milliarder kroner, og styringsgruppen bestående av ordførerne i regionen, fylkesordføreren i Rogaland og veidirektøren har fått oppgaven med å vedta kutt.

Statens vegvesen har gått gjennom prosjektet og laget en liste over mulighetene for kutt gjennom både reduserte ambisjonsnivåer, redusert standard og bent frem ingen oppgradering.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top