Skip to Content

Sykkelens dag

Dette er Syklistenes Landsforenings årlige markering, hvor foreningens mange lokallag er å finne i bybildet med appeller, aktiviteter, informasjon og mye mer.


Sykkelsjekk av reparatør fra Spinn Sykkelshop på Youngstorget under Sykkelens dag for noen år siden. Foto: Ole Kaaland

Målet med dagen er å fremme sykkelen som transportmiddel. Flere steder er handelsstanden en aktiv samarbeidspartner, og også sportsbransjen er med for å bidra med sykkelreparasjoner og andre sykkelrelaterte aktiviteter.

Selv i byer hvor Syklistenes Landsforening ikke har lokallag er det de siste årene fattet interesse for konseptet, og opprettet egne varianter av Sykkelens dag.

En liste som forteller når ditt lokallag arrangerer sykkelens dag blir å finne på disse sidene om ikke lenge.

Vi ønsker alle syklister i Norge en riktig god feiring av Sykkelens dag!

Back to top