Skip to Content

Sykkelens dag

Sykkelens dag er Syklistenes Landsforenings årlige festdag, hvor foreningens mange lokallag er å finne i bybildet med appeller, aktiviteter, informasjon og mye mer.


Glimt fra feiringen av Sykkelens dag i Oslo 17. juni 2017.
Sykkelsjekk av reparatør fra Spinn Sykkelshop på Youngstorget under Sykkelens dag for noen år siden. Foto: Ole Kaaland

Målet med dagen er å fremme sykkelen som transportmiddel. Flere steder er handelsstanden en aktiv samarbeidspartner, og også sportsbransjen er med for å bidra med sykkelreparasjoner og andre sykkelrelaterte aktiviteter.

Selv i byer hvor Syklistenes Landsforening ikke har lokallag, er det de siste årene blitt fattet interesse for konseptet og opprettet egne varianter av Sykkelens dag.

Back to top