Skip to Content

Sykkelens dag

Sykkelens dag er Syklistenes Landsforenings årlige festdag, hvor foreningens mange lokallag er å finne i bybildet med appeller, aktiviteter, informasjon og mye mer.


Glimt fra feiringen av Sykkelens dag i Oslo 17. juni 2017.
Sykkelsjekk av reparatør fra Spinn Sykkelshop på Youngstorget under Sykkelens dag for noen år siden. Foto: Ole Kaaland

Målet med dagen er å fremme sykkelen som transportmiddel. Flere steder er handelsstanden en aktiv samarbeidspartner, og også sportsbransjen er med for å bidra med sykkelreparasjoner og andre sykkelrelaterte aktiviteter.

Selv i byer hvor Syklistenes Landsforening ikke har lokallag, er det de siste årene blitt fattet interesse for konseptet og opprettet egne varianter av Sykkelens dag.

Her er oversikt over arrangement i 2018:

 

5. mai: Sykkeltreff og underholdning på arbeidersamfunnets plass

SLF Oslo: Vi feirer sykkelens dag i Oslo med sykkeltreff på Arbeidersamfunnets plass. Du kan få sjekket sykkelen din, bli underholdt, få informasjon om SLF og andre organisasjoner som jobber for å løfte sykling som økonomisk, effektiv, helsefremmende og ikke minst morsom aktivitet og transportform.

5. mai: Lastesykkelparade og familielunsj

SLF Fredrikstad: Lastesykkelparade i Fredrikstad sentrum, med start klokka 11. «Hjulparaden» er for alle med lastesykkel, sykkeltilhenger, bagasjebærer på sykkelen, sykkelveske og ryggsekk, det vil si alle med sykkel som kan laste noe, hvilket betyr alle med sykkel :-).

Men oppmerksomheten rettes særlig mot lastesykkel og mulighetene for å bære last og transportere noe på sykkel. Paraden vil gå gjennom byens sentrum og ende opp med en familielunsj utendørs i et leke- og parkområde.

Mer om laget og turtips her.

 

5. mai: Elsykkeltur til besøkssenter

SLF Lillestrøm og omegn: Elsykkeltur til Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren i Fetsund fra klokka 11. Cirka 3 timer tur-retur – total lengde rundt 25 km. Start Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ på sentrumsiden.

Turen går stort sett på gode og trygge gang- og sykkelveier, i tillegg til litt i blandet trafikk. Det blir besøk i utstillingen og lysbildepresentasjon om månedens tema, miljø og plast, og felles pause med enkel bevertning ved besøkssenteret.

En presentasjon i kafeen med tittelen «Plastic fantastic?» viser hvorfor plast i naturen er et stort problem. For syklister som ikke har egen elsykkel, tilbyr vi denne dagen gratis utlån av elsykkel fra Wilhelmsen Utleie AS (begrenset antall, så vær tidlig ute og
sendt påmelding!).

Turen er en del av et omfattende turopplegg i 2018 i regi av lokallaget – se hele turkatalogen her.

 

5. mai: Transportsykkelritt i rolig tempo

Syklistene Trondheim: Tradisjonen tro markerer lokallaget dagen med transportsykkelritt med utgangspunkt i Ilaparken. Arrangementet varer fra 12 til 15. I fjor var over 40 deltakere med, deriblant mange barn. Rittet gjennomføres i rolig tempo. Der hvor sykkelinfrastrukturen er god og det er sammenhengende sykkelfelt/-vei, sykler deltakerne samlet.

Les om arrangementet her.

(Oversikten fortsetter under kartet.)

Ruta for transportsykkelrittet som Syklistene Trondheim arrangerer 5. mai.

26. mai: «Sykkelvandring» på myldredag

Larviksyklistene: Diverse stands på torvet i sentrum (SLF, aksjonsgruppen «På Sporet», «Med rett til vind i håret», politiske partier, sykkelforretninger), sykkelverksted, sykkelkafé på Frivilligsentralen med utefilial, smoothiebar, «sykkelvandring» – sykkeltur med guide for å bli kjent med Larvik, ferdighetsløype for barn, med premiering og diplom, og sykkelrelaterte tilbud i flere butikker.

Arrangementet blir holdt i samarbeid med medlemsorganisasjonen Larvik By og Larviks næringsliv.

Sjekk lagets Facebook-side for oppdatert informasjon.

 

15. juni: Midtsommerfest for 10-årsjubilant

Syklistene Mandal: Lokallaget, som har 10-årsjubileum i år, samarbeider med handelsstanden i forbindelse med midtsommerfest på Adolph Tidemands plass klokka 15.00–20.00. Det blir servering av vafler, utdeling av effekter, verving, ferdighetsløype for barn og elsykkelsalg i samarbeid med sykkelforhandlere.

Sjekk lagets Facebook-side for oppdatert informasjon.

 

SLF Asker og Bærum: Laget har ikke en egen markering i forbindelse med Sykkelens dag, men markerer seg i forbindelse med lokale arrangement som samler mange mennesker.

Mer om lagets aktiviteter og turtips her.

 

Listen blir oppdatert med flere arrangement gjennom våren.

 

Back to top