Skip to Content

Sykkelprisen

Syklistenes Landsforening deler annethvert år ut Sykkelprisen i tilknytning til Nasjonal sykkelkonferanse.


Vinneren av årets sykkelpris 2016 gikk til Geir Anders Rybakken Ørslien for sitt engasjement rundt bruken av transportsykkel. Foto: Mats Gangvik

Sykkelprisen er innstiftet av Syklistenes Landsforening, og kan tildeles en eller flere personer, en organisasjon eller bedrift, et medium eller en offentlig etat som på en særlig måte har fremmet bruk av sykkel i Norge. Prisen deles ut i forbindelse med Nasjonal sykkelkonferanse.

Prisen kan gå til:

  • En aktiv syklist som gjennom sin aktive bruk av sykkel har påvirket andre til å bruke sykkel
  • En person eller et organ innen offentlig forvaltning – politisk eller administrativt – som har bidratt til å legge til rette for sykling og/eller fremmet bruk av sykkel
  • En bedrift som har lagt til rette et godt sykkelmiljø og som aktivt påvirker sine medarbeidere til å bruke sykkel til og fra arbeid og i jobben
  • Et medium eller en enkeltperson i media som i særlig grad har presentert de positive sidene ved bruk av sykkel
  • En person eller organisasjon som bruker sykkelen i forebyggende helsearbeid og /eller fremmer bruk av sykkel for å fremme god helse
  • Andre som på en særskilt måte har fremmet bruk av sykkel eller lagt til rette for økt og sikrere bruk av sykkelen.

Foreslå verdige kandidater til Sykkelprisen ved å sende e-post til post@syklistene.no.

Dette er tidligere vinnerne av utmerkelsen Årets sykkelpris:
2016 Geir Anders Rybakken Ørslien. Ildsjelen bak transportsykkel.no. Se reportasje med Geir Anders på NRK Dagsrevyen 2. april 2016 (pekeren kan starte på begynnelsen av sendingen, men da man man hoppe frem til 28 minutter og 5 sekunder).
2014 Aftenpostens «Sykkelpatruljen»
2012 Erik J. Jølsgard – Se profil fra TU 20. oktober 2012
2010 Johan Kaggestad – Wikipediaartikkel – Hør NRK Radio: Øde øy 15.03.2014
2008 Linda Eide – Wikipediaartikkel
2006 Knut Bjoraa – Driver nå Knuts sykkelreiser
2004 Nasjonalt råd for fysisk aktivitet
2002 Norges Bedriftsidrettsforbund (for Sykle til Jobben-aksjonen)

Back to top