Skip to Content

Syklist i egen by

«Syklist i egen» by er en spørreundersøkelse og kåring av beste sykkelby som gjennomføres annethvert år i regi av Syklistenes Landsforening. Det er syklistene selv, de som kjenner forholdene godt, som svarer på undersøkelsen.


Det er de som selv sykler i hverdagen som avgjør hvem som blir årets sykkelby.

Brukerundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2008 og har nå blitt gjennomført fem ganger. Det er den eneste landsomfattende brukerundersøkelsen om sykling.

Her er rangeringen bygd på svarene i undersøkelsen som ble gjennomført i 2016:

1. Lillestrøm
2. Kristiansand
3. Kongsberg
4. Hamar
5. Stavanger
6. Porsgrunn
7. Trondheim
8. Arendal
9. Asker
10. Skien
11. Lillehammer
12. Tønsberg
13. Sandnes
14. Drammen
15. Larvik
16. Sandvika
16. Fredrikstad
16. Oslo
16. Sandefjord
20. Mandal
21. Kolbotn
22. Tromsø
23. Bodø
24. Sarpsborg
25. Molde
25. Bergen
27. Hønefoss
28. Haugesund
29. Moss
30. Ålesund

 

Dette er spørsmålene som stilles i undersøkelsen:

  1. Hvordan synes du forholdene er for sykling?
  2. Hvor trygg eller utrygg føler du deg når du sykler?
  3. Hvordan synes du fremkommeligheten er med sykkel?
  4. Hva synes du om standarden på veganlegg for sykling (sykkelfelt, sykkelveger, gang- og sykkelveger)?
  5. Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelvegnettet?
  6. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om sommeren?
  7. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren (brøyting, strøing)?
  8. Er du tilfreds med antallet sykkelparkeringsstativ?
  9. Er du tilfreds med plasseringen av sykkelparkeringsstativene?
  10. Hva synes du om sykkelparkeringsmulighetene ved kollektive transportmidler?Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på kollektive transportmidler (lokale reiser)?

 

Back to top