Skip to Content

Asker og Bærum

Lokallagets visjon: Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum skal jobbe for å gjøre sykling attraktivt for folk flest.


Nytt styre fra 25. november 2015

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Nestleder: Enno Swets

Kasserer: Per Sannerud

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Øystein Bjurholt og Morten I Kerr

For mer informasjon om lokallaget:

Back to top