Skip to Content

Bergen og omegn

SLF Bergen og Omegn:

- er en interesseorganisasjon som jobber for syklistene i Bergen og Hordaland
- deltar i plangrupper og komiteer, som har med sykkelforhold å gjøre
- jobber for å være den enkeltes syklists talsmenn i samarbeid med offentlige myndigheter i sykkelsaker
- oppdaterer hjemmeside og arrangerer sykkelturer
- har hyppig kontakt med Statens vegvesen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune


Følg Syklistenes Landsforening Bergen og omegn her

Back to top