Skip to Content

Fredrikstad

Syklistene i Fredrikstad jobber for at flest mulig skal få mulighet til å bruke sykkel.

– Sammenhengende og trygt sykkelveinett
– Sikre sykkelparkeringsplasser
– Færre hindringer for syklister

Det skal lønne seg å velge sykkel i Fredrikstad!


Styret er sammensatt av:

Leder: Jan Henrik Lund

Sekretær: Jon Arne Holm

Kasserer: Tanja Tennefoss

Styremedlem: Dag Bjerkeli

Styremedlem: Stephan Just

Styremedlem: Turid Elisabeth Johansen

Styremedlem: Jørgen Søderberg Jansen

1. vara: Øyvind Aarvig

2. vara: Trond Brynhildsen

For mer informasjon om Syklistenes Landsforening Fredrikstad

Back to top