Skip to Content

Nedre Glomma

Syklistene i Nedre Glomma-regionen i Østfold jobber for at flest mulig skal få mulighet til å bruke sykkel.

– Sammenhengende og trygt sykkelveinett
– Sikre sykkelparkeringsplasser
– Færre hindringer for syklister

Det skal lønne seg å velge sykkel i Fredrikstad!


Årsmøte i Syklistene Fredrikstad 7. mars 2018. Se innkalling lenger ned på siden!

Styret er sammensatt av:

Styreleder:
Jan Henrik Lund

Styremedlemmer:
Tanja Tennefoss
Dag Bjerkeli
Stephan Just
Turid Elisabeth Johansen
Jørgen Søderberg Jansen

Varamedlemmer:
Øyvind Aarvig
Trond Brynhildsen
Jon Arne Holm

Siste nytt fra Syklistene Fredrikstad

Aktuelt | Lokallagsnytt | Fredrikstad 21. mars 2018 | Turid Elisabeth Johansen
Lokallaget favnet nå fire kommuner

Fra Fredrikstad til Nedre Glomma

Syklistene Fredrikstad skal nå hete SLF Fredrikstad og jobbe for syklister i hele Nedre Glomma. På årsmøtet 7. mars ble det valgt inn to representanter fra Sarpsborg i styret.

Aktuelt | Lokallagsnytt | Fredrikstad | Lokallagsnytt 20. februar 2018 | Turid Elisabeth Johansen
Årsmøte i Syklistene Fredrikstad

Innkalling til årsmøte

Til alle SLF-medlemmer i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. SLF Fredrikstad innkaller til årsmøte i Rådhuskantinen, Fredrikstad, 7. mars 2018 kl 1900.

Aktuelt | Lokallagsnytt | Fredrikstad | Lokallagsnytt 12. oktober 2017 | Turid Elisabeth Johansen
Styremøtereferat

Referat styremøte i SLF Fredrikstad 27.10.17

Flere aksjoner i høst, informasjon fra SLF sentralt og om konferansen som legges til Sarpsborg og Fredrikstad til sommeren.

Følg Syklistene Fredrikstad

Turforslag i Fredrikstad

Back to top