Skip to Content

Fredrikstad

Syklistene i Fredrikstad jobber for at flest mulig skal få mulighet til å bruke sykkel.

– Sammenhengende og trygt sykkelveinett
– Sikre sykkelparkeringsplasser
– Færre hindringer for syklister

Det skal lønne seg å velge sykkel i Fredrikstad!


Styret er sammensatt av:

Styreleder:
Jan Henrik Lund

Styremedlemmer:
Tanja Tennefoss
Dag Bjerkeli
Stephan Just
Turid Elisabeth Johansen
Jørgen Søderberg Jansen

Varamedlemmer:
Øyvind Aarvig
Trond Brynhildsen
Jon Arne Holm

Siste nytt fra Syklistene Fredrikstad

Aktuelt | Lokallagsnytt | Fredrikstad | Lokallagsnytt 12. oktober 2017 | Turid Elisabeth Johansen
Styremøtereferat

Referat fra styremøte i Syklistene-Fredrikstad 27/10

Flere aksjoner i høst, informasjon fra SLF sentralt og om konferansen som legges til Sarpsborg til sommeren,

Følg Syklistene Fredrikstad

Turforslag i Fredrikstad

Back to top