Skip to Content

Nord-Jæren

Dette er ei side for brukarar av sykkel i Rogaland. Me er ein organisasjon som arbeider for dei som brukar sykkel som transport til og frå jobb, i butikken og til byen på kafe. Me jobbar for syklistane som likar å dra på tur om sumaren like mykje som dei som syklar året rundt. SLF har god kontakt med styresmaktene lokalt og sentralt (gjennom vår mor-organisasjon SLF) og arbeider for å gjere sykling til ei ennå betre oppleving på tryggare veier over alt i landet vårt.


Følg Syklistene Nord-Jæren

Siste nytt fra SLF Nord-Jæren

Aktuelt | Nord-Jæren 09. juli 2018 | Jens Glad Balchen

Høringssvar på Salhusvegen, Haugesund

Statens Vegvesens forslag til ny sykkeltrasé i Haugesund var så dårlig at Stavanger meldte seg på høringslisten. Planforslaget tar til orde for sykling på fortau, kantholdeplass for buss og innfører et helt nytt konsept: “stedstilpasset profil”, som betyr “det var trangt til sykkelfelt etter at bilistene hadde fått kjørefelt, så derfor bygger vi ikke sykkelfelt”.

Aktuelt | Lokallagsnytt | Nord-Jæren 28. juni 2018 | Jens Glad Balchen

Høringssvar på E39 Ålgård–Hove

Ny E39 mellom Ålgård i Gjesdal og Hove i Sandnes har vært ute på to høringsrunder. Den siste runden kom i stand etter at budsjettet sprakk og Statens vegvesen ble bedt om å presentere forslag til innsparinger. SLF Nord-Jæren og Ryfylke har levert høringssvar i begge rundene.

Sykkelstamveien under bygging i Stavanger
Aktuelt | Lokallagsnytt | Nord-Jæren 15. juni 2018 | Jens Glad Balchen

Bymiljøpakken vurderer kuttforslag fra Statens vegvesen

Bymiljøpakkens kostnadsoverskridelser vil gå ut over kvaliteten i utbyggingene. SLF Nord-Jæren og Ryfylke gjør sitt beste for at kuttene ikke skal gå ut over sykkeltiltak.

Back to top