Skip to Content

Nord-Jæren og Ryfylke

Dette er ei side for brukarar av sykkel i Rogaland. Me er ein organisasjon som arbeider for dei som brukar sykkel som transport til og frå jobb, i butikken og til byen på kafe. Me jobbar for syklistane som likar å dra på tur om sumaren like mykje som dei som syklar året rundt. SLF har god kontakt med styresmaktene lokalt og sentralt (gjennom vår mor-organisasjon SLF) og arbeider for å gjere sykling til ei ennå betre oppleving på tryggare veier over alt i landet vårt.


Siste nytt fra SLF Nord-Jæren og Ryfylke

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 27. april 2019 | Jens Glad Balchen

Innspill til kommuneplan for Finnøy

Finnøy kommune jobber med ny kommuneplan for neste tiårsperiode. SLF ønsker mer fokus på lokale sykkelreiser og endring av reisevaner som følge av ønsket tunnelutbygging.

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 27. april 2019 | Jens Glad Balchen

Høringssvar detaljregulering for området mellom Jærveien, Leiteveien og RV44

Utbyggingsområde i trekanten mellom fv 44, Jærveien og Leiteveien i Sandnes legger opp til stor trafikkvekst helt i utkanten av byområdet og vanskeligere forhold for gående og syklende som resultat. Sandnes kommune har vedtatt å følge sykkelstrategi for Nord-Jæren, men utbygger følger ikke opp, og planen virker mot nullvekstmålet. SLF ber Sandnes kommune ta grep om planen for å sikre riktig regional utvikling.

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 19. februar 2019 | Jens Glad Balchen

Vil unngå at tunge kjøretøy skaper fare for syklende

I to forskjellige plansaker i Sola kommune og Sandnes kommune skal det nå avgjøres hvordan man skal håndtere eksisterende og potensielle nye konflikter der hvor tunge kjøretøy skal krysse gang- og sykkelvei. Administrasjonene i begge kommuner viser seg lite sykkelvennlige i sin saksbehandling og yter aktiv motstand mot trygg og sikker sykkeltilrettelegging.

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt 08. februar 2019 | Jens Glad Balchen

Saksdokumenter til årsmøte 2019

Årsmøte i SLF Nord-Jæren og Ryfylke holdes 21. februar kl. 19 i lokalene til Aker Solutions i Jåttåvågen. Vedlagt er fullstendige saksdokumenter.

Aktuelt | Nord-Jæren 07. januar 2019 | Jens Glad Balchen

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i SLF Nord-Jæren og Ryfylke holdes 21. februar kl. 19 i lokalene til Aker Solutions i Jåttåvågen.

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 25. november 2018 | Jens Glad Balchen

Oppstart sykkeltilrettelegging i Misjonsveien og Randabergveien

Statens Vegvesen skal i gang med sykkeltiltak i Misjonsveien og Randabergveien/Gjerdeveien i Stavanger samt Randabergveien i Randaberg. Vi har gitt våre innspill til hvordan sykkeltilretteleggingen bør utføres.

Følg Syklistene Nord-Jæren og Ryfylke

Back to top