Skip to Content

Nord-Jæren og Ryfylke

Dette er ei side for brukarar av sykkel i Rogaland. Me er ein organisasjon som arbeider for dei som brukar sykkel som transport til og frå jobb, i butikken og til byen på kafe. Me jobbar for syklistane som likar å dra på tur om sumaren like mykje som dei som syklar året rundt. SLF har god kontakt med styresmaktene lokalt og sentralt (gjennom vår mor-organisasjon SLF) og arbeider for å gjere sykling til ei ennå betre oppleving på tryggare veier over alt i landet vårt.


Siste nytt fra SLF Nord-Jæren og Ryfylke

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 23. august 2019 | Jens Glad Balchen

Valgomat: Hvilket parti gjør mest for syklistene i Stavanger?

Lurer på hvordan du skal stemme til valget? Vi har gått gjennom politiske saker og stemmegiving i Stavanger kommune for å avdekke hvilke partier som gjør mest for syklister. Bruk vår enkle valgomat for å finne ut hvilket parti du bør stemme på.

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt | Trafikk og politikk 05. august 2019 | Jens Glad Balchen

Med Stavanger kommune på tur

Stavanger kommune inviterte Statens vegvesen, Tasta og omegn sykkelklubb og SLF Nord-Jæren og Ryfylke til å sykle sammen i årets Haute Route Norway. Det ble en lærerik opplevelse i flotte omgivelser.

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 27. april 2019 | Jens Glad Balchen

Innspill til kommuneplan for Finnøy

Finnøy kommune jobber med ny kommuneplan for neste tiårsperiode. SLF ønsker mer fokus på lokale sykkelreiser og endring av reisevaner som følge av ønsket tunnelutbygging.

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 27. april 2019 | Jens Glad Balchen

Høringssvar detaljregulering for området mellom Jærveien, Leiteveien og RV44

Utbyggingsområde i trekanten mellom fv 44, Jærveien og Leiteveien i Sandnes legger opp til stor trafikkvekst helt i utkanten av byområdet og vanskeligere forhold for gående og syklende som resultat. Sandnes kommune har vedtatt å følge sykkelstrategi for Nord-Jæren, men utbygger følger ikke opp, og planen virker mot nullvekstmålet. SLF ber Sandnes kommune ta grep om planen for å sikre riktig regional utvikling.

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 19. februar 2019 | Jens Glad Balchen

Vil unngå at tunge kjøretøy skaper fare for syklende

I to forskjellige plansaker i Sola kommune og Sandnes kommune skal det nå avgjøres hvordan man skal håndtere eksisterende og potensielle nye konflikter der hvor tunge kjøretøy skal krysse gang- og sykkelvei. Administrasjonene i begge kommuner viser seg lite sykkelvennlige i sin saksbehandling og yter aktiv motstand mot trygg og sikker sykkeltilrettelegging.

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt 08. februar 2019 | Jens Glad Balchen

Saksdokumenter til årsmøte 2019

Årsmøte i SLF Nord-Jæren og Ryfylke holdes 21. februar kl. 19 i lokalene til Aker Solutions i Jåttåvågen. Vedlagt er fullstendige saksdokumenter.

Følg Syklistene Nord-Jæren og Ryfylke

Back to top