Skip to Content

Nord-Jæren og Ryfylke

Dette er ei side for brukarar av sykkel i Rogaland. Me er ein organisasjon som arbeider for dei som brukar sykkel som transport til og frå jobb, i butikken og til byen på kafe. Me jobbar for syklistane som likar å dra på tur om sumaren like mykje som dei som syklar året rundt. SLF har god kontakt med styresmaktene lokalt og sentralt (gjennom vår mor-organisasjon SLF) og arbeider for å gjere sykling til ei ennå betre oppleving på tryggare veier over alt i landet vårt.


Siste nytt fra SLF Nord-Jæren og Ryfylke

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 19. februar 2019 | Jens Glad Balchen

Vil unngå at tunge kjøretøy skaper fare for syklende

I to forskjellige plansaker i Sola kommune og Sandnes kommune skal det nå avgjøres hvordan man skal håndtere eksisterende og potensielle nye konflikter der hvor tunge kjøretøy skal krysse gang- og sykkelvei. Administrasjonene i begge kommuner viser seg lite sykkelvennlige i sin saksbehandling og yter aktiv motstand mot trygg og sikker sykkeltilrettelegging.

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt 08. februar 2019 | Jens Glad Balchen

Saksdokumenter til årsmøte 2019

Årsmøte i SLF Nord-Jæren og Ryfylke holdes 21. februar kl. 19 i lokalene til Aker Solutions i Jåttåvågen. Vedlagt er fullstendige saksdokumenter.

Aktuelt | Nord-Jæren 07. januar 2019 | Jens Glad Balchen

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i SLF Nord-Jæren og Ryfylke holdes 21. februar kl. 19 i lokalene til Aker Solutions i Jåttåvågen.

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 25. november 2018 | Jens Glad Balchen

Oppstart sykkeltilrettelegging i Misjonsveien og Randabergveien

Statens Vegvesen skal i gang med sykkeltiltak i Misjonsveien og Randabergveien/Gjerdeveien i Stavanger samt Randabergveien i Randaberg. Vi har gitt våre innspill til hvordan sykkeltilretteleggingen bør utføres.

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt 02. november 2018 | Jens Glad Balchen

Synlig syklist 2018 fortsetter

Hovedarrangementene i Synlig syklist 2018 på Nord-Jæren er overstått, men vi følger opp med mindre arrangementer på skoler og ferjer i tiden fremover.

Transportkorridor vest: Goa skole
Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 02. november 2018 | Jens Glad Balchen

Høringssvar Transportkorridor Vest: Alternativ trasé (planid 2014003)

Transportkorridor Vest langs Nordsjøen mellom Sola, Stavanger og Randaberg er under planlegging og en liten etappe i Randaberg kommune har blitt replanlagt. På grunn av dette legges det nå opp til veldig bratte stigninger og tungvinte omkjøringer for syklende.

Følg Syklistene Nord-Jæren og Ryfylke

Back to top