Skip to Content

Nord-Jæren og Ryfylke

Dette er ei side for brukarar av sykkel i Rogaland. Me er ein organisasjon som arbeider for dei som brukar sykkel som transport til og frå jobb, i butikken og til byen på kafe. Me jobbar for syklistane som likar å dra på tur om sumaren like mykje som dei som syklar året rundt. SLF har god kontakt med styresmaktene lokalt og sentralt (gjennom vår mor-organisasjon SLF) og arbeider for å gjere sykling til ei ennå betre oppleving på tryggare veier over alt i landet vårt.


Siste nytt fra SLF Nord-Jæren og Ryfylke

Aktuelt | Nord-Jæren 07. januar 2019 | Jens Glad Balchen

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i SLF Nord-Jæren og Ryfylke holdes 21. februar kl. 19 i lokalene til Aker Solutions i Jåttåvågen.

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 25. november 2018 | Jens Glad Balchen

Oppstart sykkeltilrettelegging i Misjonsveien og Randabergveien

Statens Vegvesen skal i gang med sykkeltiltak i Misjonsveien og Randabergveien/Gjerdeveien i Stavanger samt Randabergveien i Randaberg. Vi har gitt våre innspill til hvordan sykkeltilretteleggingen bør utføres.

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt 02. november 2018 | Jens Glad Balchen

Synlig syklist 2018 fortsetter

Hovedarrangementene i Synlig syklist 2018 på Nord-Jæren er overstått, men vi følger opp med mindre arrangementer på skoler og ferjer i tiden fremover.

Transportkorridor vest: Goa skole
Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 02. november 2018 | Jens Glad Balchen

Høringssvar Transportkorridor Vest: Alternativ trasé (planid 2014003)

Transportkorridor Vest langs Nordsjøen mellom Sola, Stavanger og Randaberg er under planlegging og en liten etappe i Randaberg kommune har blitt replanlagt. På grunn av dette legges det nå opp til veldig bratte stigninger og tungvinte omkjøringer for syklende.

Utbygging Paradis stasjon. Ghilardi + Hellsten arkitekter.
Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 27. oktober 2018 | Jens Glad Balchen

Høringssvar Plan 2655 Paradis stasjon, Stavanger

BaneNor Eiendom ønsker å bygge ut et område ved Paradis stasjon med kontorbygg, boliger og handel. Utbyggingen spiller på fortetting og god dekning på gange, sykkel og kollektiv. Mange gode intensjoner, men tilgjengeligheten for syklende er ikke gjennomtenkt og stedvis dårlig.

Christian Bjellands gate, Stavanger
Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 23. oktober 2018 | Jens Glad Balchen

Fremtidig sykkeltilrettelegging i Christian Bjellands gate, Stavanger

Det er oppstart for planlegging av sykkeltilrettelegging i Christian Bjellands gate i Stavanger. SLF har gitt tilbakemelding på hvordan man bør tenke under planleggingen.

Følg Syklistene Nord-Jæren og Ryfylke

Back to top