Skip to Content

Medlemsbladet Syklistene

Nyheter, reisereportasjer, utstyrstester, jus for syklister og politisk stoff — dette er blant stoffområdene i medlemsbladet «Syklistene». Bladet kommer ut fire ganger i året og sendes ut til alle medlemmer av Syklistenes Landsforening — syklistenes egen interesseorganisasjon.


I tillegg sendes bladet ut til ledende politiske og administrative aktører, og det selges gjennom en del Narvesen-utsalg. Bladet går til over 12 000 adresser.
Leserundersøkelsen utført av Synovate høsten 2011 viser:Syklistene nr. 1-17

  • Syklistene har 25 000 lesere.
  • Gjennomsnittlig lesetid er 60 minutter.
  • 70 prosent oppbevarer bladet mer enn en måned etter at de har lest det.
  • 48 prosent av leserne har mer enn en halv million i lønnsinntekt årlig.

Her kan du lese en spesialutgave av bladet, med en samlet gjennomgang av foreningens innholdsrike liv gjennom 70 år.

For annonsører: Medieplan med materiellfrister for 2018 vil bli lagt ut tidlig på året.

Back to top