Skip to Content

Den nasjonale sykkelkonferansen 2018

4.-5. juni 2018 arrangeres Den nasjonale sykkelkonferansen i Sarpsborg. Dette er den viktigste og største møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt i Norge, en gruppe som vokser for hvert år. Foredragsholdere fra inn- og utland skal gi inspirasjon og faglig påfyll til mange hundre deltakere. Early bird-tilbud ved
påmelding før 1. mars, spar kr 500 i rabatt på deltakeravgift – gå direkte til påmelding.


Hvilken rolle vil sykkelen få i morgendagens transportsystem?

Årets sykkelkonferanse vil sette søkelys på sykkel som transportmiddel og som et sentralt virkemiddel til å nå nasjonale og regionale helse- og klimamål. Dette blir den niende nasjonale sykkelkonferansen etter år 2000. De åtte øvrige har vært i Drammen i 2002, Kristiansand i 2004, Stavanger i 2006, Kongsberg i 2008, Bergen i 2010, Trondheim i 2012, Oslo i 2014 og Tromsø i 2016.

Dette blir den viktigste møteplassen i 2016 for alle som arbeider med å fremme sykling i Norge. Programmet for konferansen vil vektlegge sentrale sider ved sykling og samferdsel, med fokus på aktuelle tema i Nasjonal transportplan og Nasjonal sykkelstrategi. Konferansen vil sette søkelys på arbeidet som gjøres for å legge til rette for sykling i Norge, med vekt på utvikling av sammenhengende vegnett for sykling i tettsteder og byer. Gode eksempler på byer som har lykkes i sin sykkelsatsing blir presentert på konferansen. Teknologiutvikling og miljøkrav gjør at Norge og verden nå står på trappene til det som kan betegnes som en transportrevolusjon. Smart cities, lavutslippsamfunnet og selvkjørende kjøretøy er noen av driverne bak de store endringene som er nært forestående.

Velg mellom mer enn 30 ulike inspirerende foredrag

På konferansen vil det bli gjennomført hovedsesjoner for alle, samt et stort utvalg av parallellsesjoner med ulik tematikk, slik at deltagere velger det som er mest relevant.

For at nasjonale mål for sykkelandel skal innfris, må nye grupper velge sykkel som transportmiddel i hverdagen. Flere kvinner, yngre og eldre må føle seg trygge nok til å velge sykkel foran alternativ transport. Sykkel er eneste helsefremmende transportmiddel, og daglig sykling er en av de beste investeringer man kan gjøre for egen helse. Hvordan er situasjonen i dag, og hvilke virkemidler benyttes for at dette skal skje? Les mer om programmet her.

Early bird-tilbud

Meld deg på før 1. mars – få 500 kroner i rabatt på deltakeravgift. Gå til påmelding!

 

Praktisk informasjon om Den nasjonale sykkelkonferansen

Hvor skal konferanse være?

Hotellet for årets konferanse er Quality Hotel Sarpsborg. Vertskapskommunene Fredrikstad og Sarpsborg har mål om å tilrettelegge for «den beste sykkelkonferansen ever». Kommunene vil vise frem noen av de fineste attraksjonene i området.

Sykkeltilrettelegging står sentralt. Det blir også tilbud om guidet sykkeltur i Fredrikstad. Det vil bli holdt en festmiddag i Fredrikstad by mandag kveld. Hotellet ligger vis-à-vis det flotte opplevelsessenteret Inspiria, som har tilrettelagt et utendørs sykkelanlegg.

Overnatting

Overnatting 4.-5. juni kr 1050,–/1150,–
Overnatting 3.-4. juni kr 790,–

Bestilles direktet til hotellet med kode “sykkel2018”booking.sarpsborg@choice.no

Du blir kontaktet av oss etter vi har mottatt påmeldingen!

Back to top