Skip to Content

Den nasjonale sykkelkonferansen 2018

4.-5. juni 2018 arrangeres Den nasjonale sykkelkonferansen i Sarpsborg. Dette er den viktigste og største møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt i Norge, en gruppe som vokser for hvert år. Foredragsholdere fra inn- og utland skal gi inspirasjon og faglig påfyll til mange hundre deltakere. Helt frem til 31. januar tar vi imot forslag til tema og foredragsholdere. Les mer om søknadsprosessen her:

Send inn ditt forslag til post@sykkelkonferansen.no.


Sykkel i morgendagens transportsystem

Den nasjonale sykkelkonferansen vil sette søkelys sykkel som transportmiddel, som kilde til opplevelser og som et sentralt virkemiddel til å nå nasjonale og regionale helse- og klimamål.

Teknologiutvikling og miljøkrav gjør at Norge og verden nå står på trappene til det som kan betegnes som en transportrevolusjon. Smart cities, lavutslippsamfunnet og selvkjørende kjøretøy er noen av driverne bak de store endringene som er nært forestående.

Hvilken rolle vil sykkelen få i morgendagens transportsystem? Dette er hovedtemaet for konferansen. 

I tillegg vil flere andre temaer stå sentralt, blant annet knyttet til bærekraftig og naturbasert reiseliv, som øker i popularitet. Hvilke effekter får dette for fritidssykling og sykkelturisme i Norge? Hvordan kan Norge utvikles som sykkeldestinasjon? Finnes det et ubrukt potensial for norske reiselivsaktører? Dette vil være tema for en parallellsesjon.

For at nasjonale mål for sykkelandel skal innfris, må nye grupper velge sykkel som transportmiddel i hverdagen. Flere kvinner, yngre og eldre må føle seg trygge nok til å velge sykkel foran alternativ transport. Hvordan er situasjonen i dag, og hvilke virkemidler benyttes for at dette skal skje? Dette er tema for egen parallellsesjon.

Sykkel er eneste helsefremmende transportmiddel, og daglig sykling er en av de beste investeringer man kan gjøre for egen helse. Men sykling kan også brukes som alternativ til medisinsk behandling av flere lidelser. Dette er tema for parallellsesjon.

Early bird-tilbud

Alle bestillinger før 1. mars får kr 500 i rabatt på deltakeravgiften på konferansen.

 

Praktisk informasjon om Den nasjonale sykkelkonferansen

Hvor skal konferanse være?

Hotellet for årets konferanse er Quality Hotel Sarpsborg. Vertskapskommunene Fredrikstad og Sarpsborg har mål om å tilrettelegge for «den beste sykkelkonferansen ever». Kommunene vil vise frem noen av de fineste attraksjonene i området.

Sykkeltilrettelegging står sentralt. Det blir også tilbud om guidet sykkeltur i Fredrikstad. Det vil bli holdt en festmiddag i Fredrikstad by mandag kveld. Hotellet ligger vis-à-vis det flotte opplevelsessenteret Inspiria, som har tilrettelagt et utendørs sykkelanlegg.

Meld deg på konferansen i dag!

 

Overnatting

Overnatting 4.-5. juni kr 1050,–/1150,–
Overnatting 3.-4. juni kr 790,–

Bestilles direktet til hotellet med kode «sykkel2018»booking.sarpsborg@choice.no

Du blir kontaktet av oss etter vi har mottatt påmeldingen!

Back to top