Skip to Content
Nasjonal sykkelkonferanse 2018

Expo

I forbindelse med Den Nasjonale Sykkelkonferansen vil vi legge til rette for et omfattende expo-område innendørs i direkte forbindelse til møtelokalene og foredragsrommene.
Dette er en gylden mulighet til å vise frem fremtidens sykkelløsninger til dem som legger planer for og leder gjennomføringen av fremtidig sykkelinfrastruktur.


Hvem blir eksponert for utstillingen?

Målgrupper for konferansen er alle som har ansvar for eller som jobber med tilrettelegging for sykling og sykkeltrafikk i stat, fylkeskommuner, kommuner, frivillige organisasjoner, konsulenter og privat næringsliv. Vi forventer om lag 300 deltakere til konferansen.

Expo på landets viktigste sykkelforum

Den Nasjonale Sykkelkonferansens Expo-område vil være et flott sted å vise frem tekniske løsninger for sykkelparkering, både ute og innendørs. Det vil kunne være en god arena for å vise frem flerbruksløsninger for sykling i byer og kommuner, bysykler, lånesykler, tjenestesykler. Entrepenører med spesielle sykkelvennlige teknologier og spennende oppstartsprosjekter som tar sykkelen inn i fremtiden vil alle kunne dra stor nytte av å få vist frem sine løsninger, tjenester og produkter på landets viktigste sykkelforum.

 

 

Back to top