Skip to Content

Program

Programmet for konferansen setter søkelys på arbeidet som gjøres for å legge til rette for sykling i Norge. Overordnet tematikk for Den nasjonale sykkelkonferansen 2018 er sykkelens rolle i fremtidens transportsystem. Det vil også bli fokusert på helsegevinster ved sykling, og aktuelle tema i Nasjonal transportplan. Det kommer spennende foredragsholdere fra inn- og utland. Også gode eksempler på byer som har lykkes i sin sykkelsatsing, blir presentert på konferansen.


Konferansen holdes 4. og 5. juni

Program er under utvikling og vil oppdateres fortløpende.

Mottakelse søndag 3. juni

Søndag 3. juni vil det avholdes en uformell og sosial mottakelse i regi av Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune. Dette er for deltakere som ønsker å komme en kveld før selve konferansen starter.

Mandag 4. juni

Formell åpning av Den nasjonale sykkelkonferansen.

Det vil bli gjennomført flere parallellsesjoner med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.

Det vil bli gjennomført en guidet sykkeltur i Fredrikstad. Og på kvelden blir det festmiddag i fantastiske omgivelser i Fredrikstad. Det settes opp buss fra hotellet til lokalet for festmiddagen.

Tidspunk Aktivitet
10:00-13:00 Formell åpning av årets sykkelkonferanse
13:00-14:00 Felles lunsj
14:00-15:30 Parallellsesjoner
15:30-16:00 Pause, kaffe/te/frukt
16:00-17:00 Parallellsesjoner
17:00-19:00 Guidet sykkeltur i Fredrikstad
19:00 Festmiddag i Fredrikstad

Tirsdag 5. juni

Konferansen starter dagen med foredrag fra en entusiastisk og inspirerende foredragsholder som en «morgenvekker».

.

Det vil bli gjennomført flere parallelle sesjoner med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.

Tidspunkt Aktivitet
09:00-09:45 Morgenvekker
09:45-10:30 Pause, kaffe/te/frukt
10:30-12:00 Parallellsesjoner
12:00-13:00 Felles lunsj
13:00-15:00 Avsluttende forum

 

 

Back to top