Skip to Content

Program 3.–5. juni 2018

Programmet for konferansen setter søkelys på arbeidet som gjøres for å legge til rette for sykling i Norge. Overordnet tematikk for Den nasjonale sykkelkonferansen 2018, er sykkelens rolle i fremtidens transportsystem. Det vil også bli fokusert på helsegevinster ved sykling, og aktuelle tema i Nasjonal transportplan. Det kommer spennende foredragsholdere fra inn- og utland. Også gode eksempler på byer som har lykkes i sin sykkelsatsing, blir presentert på konferansen. Early bird-tilbud ved påmelding før 1. mars, spar kr 500 i rabatt på deltakeravgift – gå direkte til påmelding.


Mottakelse søndag 3. juni

På kvelden søndag 3. juni, vil det avholdes en uformell og sosial mottakelse på Glenghuset – sentralt i Sarpsborg. Dette arrangementet er i regi av Sarpsborg kommune og er for deltakere som kommer kvelden før selve konferansen starter. Ordføreren ønsker velkommen og det vil bli servert fingermat.

Mandag 4. juni

Dagen startes med formell åpning av Den nasjonale sykkelkonferansen ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og plenumssesjon med blant annet hovedtaler Gil Penalosa. Penalosa har inspirert beslutningstakere i mer enn 200 byer rundt om i verden om hvordan skape sunne, livlige og bærekraftige samfunn for alle – uavhengig av sosial status. Etter felles lunsj vil resten av konferanseprogrammet være delt opp i parallelle sesjoner med ulik tematikk – slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.

Tidspunkt Aktivitet
10:00-11:00 Formell åpning av årets sykkelkonferanse
11:00-12:00 Hovedtaler Gil Penalosa
12:00-13:00 Felles lunsj
13:00-14:30 Parallellsesjoner
14:30-15:00 Pause, kaffe/te/frukt
15:00-16:30 Parallellsesjoner
17:00-19:00 Guidet sykkeltur til festmiddag
19:30 Festmiddag på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad

Sykkeltur og festmiddag

På kvelden 4. juni blir det festmiddag i fantastiske omgivelser på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad sentrum. Alle som ønsker å delta på festmiddagen må melde seg på denne i påmeldingsskjemaet. Festmiddag er en unik anledning til å utvide sitt nettverk og utveksle erfaringer i uformelle omgivelser. Det blir underholdning med CC Cowboys-vokalist Magnus Grønneberg under middagen. Når det gjelder transportetappen fra konferansehotellet og ned til Hydrogenfabrikken er det skissert tre alternative reisemåter for deltakerne:

  1. Guidet sykkeltur fra Grålum til Hydrogenfabrikken langs Glommastien (18 km)
  2. Busstur fra Grålum til Fredrikstad sentrum, deretter guidet sykkeltur i Fredrikstad sentrum og Gamlebyen (3 km)
  3. Busstur fra Grålum og til Kongstenhallen. Spasertur gjennom Gamlebyen til Hydrogenfabrikken.

Alle konferansedeltakere som skal delta på festmiddagen, må velge ønsket transportform ved påmelding til konferansen. Etter festmiddagen vil samtlige deltakere få tilbud om å bli busset fra Hydrogenfabrikken til hotellet.

Deltakere som tar med egen sykkel til konferansen, får tilbud om gratis sykkelservice på hotellet – levert av Pedalen Sykkelverksted. Huk av for medbrakt sykkel ved påmelding, dersom du har anledning til å ta med egen sykkel til sykkelturen!

Vårt lokale for festmiddagen, Hydrogenfabrikken, ligger i de gamle industriområdene på Øra – like ved Gamlebyen i Fredrikstad.

Tirsdag 5. juni

Konferansens andre dag starter med foredrag fra en inspirerende foredragsholder som en «morgenvekker». Etter dagens første pause, blir det tre ulike parallelle sesjoner med temaene innovasjon og teknologiutvikling, opplæring og trafikksikkerhet og sykling i et helseperspektiv. Konferansens andre og siste dag avsluttes med en plenumsesjom, der det blant annet vil bli presentert eksempler på enkle tiltak for økt sykling og gange.

Tidspunkt Aktivitet
09:30-10:15 Morgenvekker ved Marco te Brömmelstroet
10:15-11:00 Pause, kaffe/te/frukt
11:00-12:30 Parallellsesjoner
12:30-13:30 Felles lunsj
13:30-14.30 Enkle tiltak for økt sykling og gange
14:30-15:30 Avsluttende forum

 

NB! Med forbehold om endringer i programmet.

 

 

Meld deg på i dag!

Back to top