Skip to Content

Den nasjonale sykkelkonferansen 2020

25.–26. mai 2020 arrangeres Den nasjonale sykkelkonferansen i Stavanger. Den nasjonale sykkelkonferansen er den viktigste og største møteplassen for alle som jobber med sykkel- og byutvikling i Norge, med bidragsytere fra inn- og utland. Nå er det åpnet for påmelding – sikre deg plass!


Har du forslag til spennende foredragsholdere?

Vi lever i en tid som krever endringer, nå! I verden – i Norge – i byen din – i gaten din – i familien din – i deg. Som et miljøvennlig, helsefremmende og effektivt transportmiddel i et stadig mer urbanisert Norge og verden er sykkelen en sentral del av denne endringen.

Den nasjonale sykkelkonferansen er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt i Norge. Har du forslag til en spennende foredragsholder? Syklistenes Landsforening ønsker bidrag til det som skal bli et kunnskapsrikt og inspirerende program under Den nasjonale sykkelkonferansen som blir arrangert i Stavanger 25. – 26. mai 2020.

Sykkel favner bredt. Økt sykling styrker folkehelsen, miljøet, trafikkavvikling og mobilitet for mange grupper, og ikke minst kan det bidra til utvikling av tryggere og mer attraktive byer og tettsteder for våre neste generasjoner. Vi ønsker derfor forslag til foredrag og foredragsholdere innenfor et bredt nedslagsfelt, bl.a. innenfor disse temaer:

 • Ny mobilitet
 • By- og stedsutvikling
 • Drift og vedlikehold
 • «Fra plan til asfalt»
 • Norge som sykkeldestinasjon
 • Idrett og hverdagssykling
 • Helse og mobilitet

Krav til søknaden (maks én A4 side)

 • Navn og kontaktinfo på avsender
 • Beskrivelse av tema, case, foredragsholder
 • Begrunnelse for hvorfor temaet er viktig å belyse på konferansen
 • Referanse til aktuell rapport om temaet hvis dette foreligger
 • Send ditt forslag til: post@sykkelkonferansen.no. Frist er 15. desember 2019

Påmelding

Vi har åpnet for påmelding til konferansen. Sikre deg din plass nå.

Foredragsholdere

Foreløpig har vi fått bekreftet følgende foredragsholdere. Vi oppdaterer listen fortløpende.

Lucy Saunders

Lucy Saunders er helsespesialist i det offentlige, urbanist og transportplanlegger. Hun står bak konseptet Healthy Streets i London.

Klaus Bondam

Klaus Bondam leder Cyklistforbundet i Danmark, som jobber for å forbedre syklistenes forhold i Danmark.

Stein Ørn

Stein Ørn er professor ved Universitet i Stavanger og overlege ved hjerteavdelingen. Som leder av NEEDED-studien tester han hva som skjer med kroppen under høy-intensitets fysisk aktivitet.

Back to top