Skip to Content

Om oss

Syklistenes Landsforening er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. Foreningen ble grunnlagt i 1947 og har siden da jobbet for å bedre sykkelforholdene i Norge. I dag har vi rundt 10 000 medlemmer over hele landet samt 14 lokallag.


Syklistenes Landsforenings hovedstyre

Syklistenes Landsforenings nye hovedstyre ble valgt inn for de neste to årene på sist landsmøte, som ble holdt på Hamar 14.–15. oktober 2017. I mai 2018 trakk leder Arild Hermstad seg etter å ha blitt valgt til talsperson i Miljøpartiet De Grønne. SLF fikk da ny styreleder og nestleder. Rollene er nå som følger:

Leder: Jan Henrik Lund
Nestleder: Baard Amundsen
Styremedlem: Hilde Solli
Styremedlem: Karianne Oldernes Tung
Styremedlem: Randi Kiil
Styremedlem: Geir Egilsson
Varamedlem: Emily Robertson

Syklistenes Landsforening (SLF) ønsker at flest mulig skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen – som framkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og som kilde til opplevelser og bedre helse. Dette målet jobber vi for å nå blant annet gjennom prosjektene våre, som Sykkelvennlig arbeidsplass, Sykkelvennlig skole og Opp på sykkel.

Vi arbeider med politisk påvirkning overfor storting, regjering og lokalpolitikere og overfor forvaltningen. I tillegg samarbeider vi med mange andre frivillige organisasjoner.

Syklistenes Landsforening tilbyr medlemmene en rekke fordeler. Det skal lønne seg å sykle. Og det lønner seg å være medlem hos oss.

På nettsidene våre finner du forhåpentlig den informasjonen du trenger om Syklistenes Landsforening og arbeidet vårt. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss på telefon eller e-post dersom du har spørsmål.

Les om oss som «Syklistenes talerør – ditt ombud» her.

Våre vedtekter finner du her.

Les mer om Syklistenes Landsforening her

Back to top