Skip to Content

Grønne sykkelruter – Bergen

Grønne sykkelruter et prosjekt i regi av Syklistenes Landsforening som har kartlagt totalt 22 naturpregede og trygge sykkeltraseer i de fire største byene i landet. Dette er "opplevelses-alternativer" for blant annet pendlere, familier og eldre, traseer hvor du kan komme unna støyen og stresset fra bilveiene. De er aktuelle som turer, eller som pendler-strekk for den som ikke har det spesielt travelt.


Inn mellom Bergens trange fjell er det ingen selvfølge at man finner fine sykkelmuligheter litt vekk fra biltrafikken. Men byen har sine sykkelperler og vi anbefaler fem Grønne ruter, som kan brukes dels som (deler av) pendlerruter, dels som turer som er en sykkel/naturopplevelse i seg selv.

Følger du traseen til den nedlagte Vosse- og Osbanen, kan du sykle nesten to flate mil fra E39 ved Kismul ved Kalandsvannet helt til Fjøsanger i Bergen. Fra Løvstien og Fjellveien får du flott utstikt, mens turen fra Fyllingsdalen til Laksevåg går på snarveien gjenno Kanadaskogen. Fra den nye Småpuddenbroen kan du via Nygårdsparken komme deg nesten bilfritt til Fløenstien på nordsiden av Store Lungegårdsvann.

Back to top