Skip to Content

Opp på sykkel

Syklistenes Landsforening jobber for at alle skal ha mulighet til å velge sykkelen i hverdagen. Vi har derfor laget «Opp på sykkel», et skreddersydd opplæringsprogram for å lære voksne minoritetskvinner å sykle.


Foreningen har drevet med sykkelopplæring for minoritetskvinner siden 2013, og vi har sett at behovet for denne typen kurs er stort. Vi har derfor videreutviklet og profesjonalisert kursopplegget for å legge bedre til rette for at flest mulig skal kunne lære seg å sykle.

Syklistenes Landsforening har laget et instruktørkurs hvor vi lærer opp instruktører, slik at de blir i stand til å avholde sykkelopplæring for minoritetskvinner.

Det har også blitt utarbeidet en 44-siders instruktørhåndbok som i detalj forklarer hvordan instruktørene skal gå frem for å lære minoritetskvinner å sykle.

Book et kurs her:

Ønsket kurs:
Back to top