Skip to Content

Opp på sykkel

Syklistenes Landsforening jobber for at alle skal ha mulighet til å velge sykkelen i hverdagen. Vi har derfor laget et skreddersydd opplæringsprogram for å lære voksne minoritetskvinner å sykle.


Syklistenes Landsforening har avholdt flere sykkelkurs for minoritetskvinner.

Foreningen har drevet med sykkelopplæring for minoritetskvinner siden 2013, og vi har sett at behovet for denne typen kurs er stort. Det siste året har vi derfor videreutviklet og profesjonalisert kursopplegget for å legge bedre til rette for at flest mulig skal kunne lære seg å sykle.

Syklistenes Landsforening har laget et instruktørkurs hvor vi lærer opp instruktører slik at de blir i stand til å avholde sykkelopplæring for minoritetskvinner.

Det har også blitt utarbeidet en 44-siders instruktørhåndbok som i detalj forklarer hvordan instruktørene skal gå frem for å lære minoritetskvinner å sykle.

 

Ta kontakt med oss her hvis du ønsker mer informasjon om Opp på sykkel.

Back to top