Skip to Content

Syklistenes Landsforening jobber for at alle skal ha mulighet til å velge sykkelen i hverdagen. Vi har derfor laget et skreddersydd opplæringsprogram for å lære minoritetskvinner å sykle.


Hvorfor lære å sykle?
Sykling gir selvstendiget, frihet, mobilitet og mestring i hverdagen. Kvinner med minoritetsbakgrunn sykler mindre enn gjennomsnittet. Å få minoritetskvinner opp på sykkelen kan ha mange positive effekter. Ikke bare gir det en stor følelse av mestring å lære noe nytt. Det fører også til positive ringvirkninger i nærmiljøet og i familien.

Gode helseeffekter
Helsedirektoratet anbefaler minimum 30 minutter fysisk aktivitet hver dag for voksne. Å sykle til jobben eller på butikken kan altså være en vei til bedre helse. I tillegg er det også et viktig bidrag for klimaet.

Hva kan vi tilby?
Vi har drevet sykkelkursing siden 2013 og har utarbeidet et helhetlig sykkelkursopplegg spesielt rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn. Trygghet og mestringsfølelse står sentralt i kursene, gjennom gradvis progresjon og oppfølging fra flinke instruktører. Over 50 engasjerte kvinner og menn har tatt vårt instruktørkurs og står klare til å spre sykkelferdigheter og sykkelglede.

Sykkel for alle
Syklistenes Landsforening jobber for mer sykling i hverdagen. Det å kunne sykle åpner opp mange nye muligheter i livet. Det gjør det raskere og enklere å komme seg rundt i byen og til og fra butikker og venner. Det gir gode muligheter til hyggelig samvær i familien, og det gir gode helseeffekter fra første tråkk. Å lære og sykle kan også være et viktig steg til en bedre integrering i samfunnet. De som tar Sykkelkurs i regi av Syklistenes Landsforening vil være inspirasjonskilder for andre kvinner med minoritetsbakgrunn og kan på sikt bidra til at flere oppdager de mange positive sidene ved sykling i hverdagen.

Det å kunne sykle er noe vi i Norge nesten tar som en selvfølge. For dem som ikke kan sykle er det en stor opplevelse å lære det i voksen alder. Det er viktig å føle at man mestrer det som er normalen i kulturen man bor i. Derfor har det å lære seg å sykle en ekstra stor effekt på følelsen av å bli integrert.

Sykling i et nasjonalt perspektiv

Stortinget går i Nasjonal Transportplan 2018-2029 inn for et mål om 8% nasjonal sykkelandel, med 20% i de store byene. Helsedirektoratet har beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av per nye km sykling til 26 kr. Å rekruttere nye syklister vil altså bidra til å både nå nasjonale sykkelmål og også gi samfunnsøkonomisk gevinst.

Sykkelkurs gir positive ringvirkninger på mange plan. Det er et enkelt og effektivt tilbud for kommuner og organisasjoner som kan utgjøre en stor forskjell.

Les mer om vårt sykkelinstruktørnettverk

Instruktørnettverket til SLF består av om lag 50 engasjerte instruktører som stadig utveksler erfaringer. Alle kan bli instruktør på sykkelkurs for SLF ved å ta instruktørkurs. Gjennom instruktørnettverket kan nye og erfarne instruktører holde kontakten.

Vil du ha mer informasjon, eller har du lyst til å bli instruktør? Send en e-post til SLFs kursleder Sondre Thorbjørnsen - sondre@syklistene.no.

Spørsmål om kurs? Ta kontakt her:

Henvendelsen gjelder:

Back to top