Skip to Content

Sykkelvennlig arbeidsplass

Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning hvor arbeidsplasser har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlige. Hele 40 % mener at arbeidsgivere ikke gjør nok for at ansatte skal sykle til jobb. Ved å legge tilrette for at flere sykler til jobb bidrar virksomheten til å vise miljøansvar, bedre helse hos ansatte og styrket bunnlinje ved reduksjon av sykefravær.


 

Hvorfor bli sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass?
Ved å legge til rette for sykling til arbeidsplassen, bidrar virksomheten til bedre helse for de ansatte og lavere klimagassutslipp og mindre luftforurensning i nærmiljøet. Virksomheter som bidrar til at flere ansatte velger aktiv transport til arbeidet, vil styrke egen bunnlinje gjennom reduksjon i sykefravær, samtidig som de får mer opplagte og produktive medarbeidere.

Hva kartlegges i sertifiseringsprosessen?
Trygg sykkelparkering, tilgjengelighet, garderobefasiliteter, tjenester, ledelse og incentiver er noen av områdene som kartlegges. Til sammen er det rundt 50 indikatorer, sammen med en digital reisevaneundersøkelse gir dette grunnlaget for en rapport som beskriver forholdene for tilrettelegging hos bedriften, rådgivning med konkrete nye tiltak blir gitt. Avhengig av resultatene kan virksomheten oppnå gull-, sølv- eller bronsesertifisering.

Se reportasje om Avantor som fikk gull som første bedrift fra det private næringslivAvantor sertifisert til gull

Ta kontakt med oss for tilbud om sertifisering, fyll ut skjemaet nedenfor:


Antall ansatte

Du blir kontaktet av oss etter at vi har mottatt hendvendelsen!

Faser i sertifiseringsprosessen

Fase 1  kontakt: Sertifiseringsprosessen avtales og planlegges. Arbeidsplassen velger en kontaktperson for Syklistenes Landsforening.

Fase 2 – reisevaneundersøkelse: Ansattes reisevaner til arbeid, oppfattelse av virksomhetens tilrettelegging for sykling, forslag til forbedringer samt motivasjon for å endre transportvanene kartlegges gjennom en nettbasert reisevaneundersøkelse.

Fase 3 befaring: Syklistenes Landsforening gjennomfører befaring sammen med en ansvarlig fra arbeidsplassen. Fasiliteter for sykkel (parkering m.m.) og for syklister (garderobe m.m.) vurderes. I tillegg kartlegges arbeidsplassens sykkelsatsing for øvrig (ledelse, insentiver, kommunikasjon, tjenester etc.). Til sammen kartlegges 55 indikatorer.

Fase 4 rapport: Basert på resultater fra reisevaneundersøkelse og befaring utarbeides en rapport for virksomheten. Rapporten gir en utførlig kartlegging av forhold som er avgjørende for at virksomhetens ansatte skal velge sykkelen som transportmiddel til arbeid. Avhengig av resultatene kan virksomheten oppnå gull-, sølv-, eller bronsesertifisering. Rapporten vil inneholde beskrivelse av anbefalte tiltak for at virksomheten skal bli mer sykkelvennlig.

Fase 5  rådgivning: Virksomheten kan benytte seg av et gitt antall årlige rådgivningstimer (inkludert i serviceavgiften) fra Syklistenes Landsforening for å bedre sykkelvennligheten på arbeidsplassen, samt benytte seg av idébank og digital verktøykasse.

Virksomheter opp til 50 ansatte kan foreta forenklet sertifisering.

Utvikling av sertifiseringsordningen

I utviklingen av Sykkelvennlig arbeidsplass har Syklistenes Landsforening samarbeidet med forsikringsselskapet If og senere gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med FutureBuilt og kommunene Asker, Bærum, Drammen og Oslo. Høsten 2016 ble det foretatt pilotsertifisering på åtte arbeidsplasser i disse kommunene. Syklistens Landsforening har brukt pilotprosjektfasen til å etablere et faglig grunnlag for sertifiseringsordningen. 

Kostnader og interessehenvendelse

Kostnadene er basert på antall ansatte i virksomheten. Sertifiseringskostnad dekker fase 1-4 ovenfor. Virksomheter som deltar i ordningen, resertifiseres hvert tredje år.

Årlig servicekostnad er en løpende årlig lisensavgift, som inkluderer blant annet rådgivningstimer og bruk av merkenavnet «Sykkelvennlig arbeidsplass».

Vi gjør egne vurderinger av konsern og kjeder med flere underliggende filialer. Det er også mulig å sertifisere arbeidsplasser i utlandet.

Ta kontakt med oss for tilbud om sertifisering:

Under lanseringen av sertifiseringstjenesten i Oslo rådhus mottok representanter for de åtte «pilotarbeidsplassene» synlige bevis på arbeidet de har gjort for at ansatte skal bruke sykkelen til og fra jobb. Fra venstre: Varaordfører Yousuf Gilani (V) for Drammen rådhus, Sigrun Dalen Ganz for Helsetjenesten i Drammen, byråd Rina Mariann Hansen (Ap) for Oslo rådhus, utvalgsleder Morten Skauge (H) for Kommunegården i Bærum, Rande Hansen for Rykkin skole i Bærum, ordfører Lene Conradi (H) for Asker rådhus, Elisabeth Kolrud for Jørgensløkka 66 og Toril Borvik for Renovasjonsetaten i Oslo. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Sertifiseringstjenesten — fra pilotperiode til permanent drift

• Syklistenes Landsforening har bygd opp sertifiseringsordningen Sykkelvennlig arbeidsplass i samarbeid med FutureBuilt . Etter en pilotpilotperiode der vi vurderte sykkelforholdene på åtte arbeidsplasser, ble sertifiseringstjenesten lansert i Oslo rådhus på verdens helsedag, 7. april 2017.
• Der fikk representanter for disse virksomhetene overrakt plaketter som synlig bevis på hvor godt de har lagt til rette for at ansatte skal velge sykkelen til, i og fra jobb. De første sertifiserte arbeidsplassene er kommunale og ligger i Oslo, Bærum, Asker og Drammen, som sammen står bak FutureBuilt, der målet er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur av høy kvalitet. Transport er ett av områdene FutureBuilt jobber med, deriblant god sykkeltilrettelegging.
• Nå kan andre private og offentlige virksomheter bli sertifisert på samme måte og oppnå gull-, sølv- eller bronsenivå, alt etter hvor høy score de oppnår. Tjenesten skal rulles ut til å bli en landsdekkende sertifiseringsordning.

Back to top