Skip to Content

Sykkelvennlig arbeidsplass

Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning hvor arbeidsplasser har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlige. Dere kan oppnå gull-, sølv- eller bronsenivå, alt etter hvor godt arbeidsplassen er tilrettelagt for at ansatte skal kunne velge sykkel som transportmiddel.


Det er en økende bevissthet rundt virksomheters samfunnsansvar (corporate social responsibility), og stadig flere virksomheter har et slikt ansvar nedfelt i egne styringsdokumenter. Kunder, forbrukere og ansatte er i økende grad opptatt av etikk, ansvarlighet og bærekraft, og sykkelvennlig sertifisering vil være et positivt bidrag til virksomhetens omdømme.

Ved å legge til rette for sykling til arbeidsplassen, bidrar virksomheten til bedre helse for de ansatte og lavere klimagassutslipp og mindre luftforurensning i nærmiljøet. Virksomheter som bidrar til at flere ansatte velger aktiv transport til arbeidet, vil styrke egen bunnlinje gjennom reduksjon i sykefravær, samtidig som de får mer opplagte og produktive medarbeidere.

Faser i sertifiseringsprosessen

Fase 1  kontakt: Sertifiseringsprosessen avtales og planlegges. Arbeidsplassen velger en kontaktperson for Syklistenes Landsforening.

Fase 2 – reisevaneundersøkelse: Ansattes reisevaner til arbeid, oppfattelse av virksomhetens tilrettelegging for sykling, forslag til forbedringer samt motivasjon for å endre transportvanene kartlegges gjennom en nettbasert reisevaneundersøkelse.

Fase 3 befaring: Syklistenes Landsforening gjennomfører befaring sammen med en ansvarlig fra arbeidsplassen. Fasiliteter for sykkel (parkering m.m.) og for syklister (garderobe m.m.) vurderes. I tillegg kartlegges arbeidsplassens sykkelsatsing for øvrig (ledelse, insentiver, kommunikasjon, tjenester etc.). Til sammen kartlegges 55 indikatorer.

Fase 4 rapport: Basert på resultater fra reisevaneundersøkelse og befaring utarbeides en rapport for virksomheten. Rapporten gir en utførlig kartlegging av forhold som er avgjørende for at virksomhetens ansatte skal velge sykkelen som transportmiddel til arbeid. Avhengig av resultatene kan virksomheten oppnå gull-, sølv-, eller bronsesertifisering. Rapporten vil inneholde beskrivelse av anbefalte tiltak for at virksomheten skal bli mer sykkelvennlig.

Fase 5  rådgivning: Virksomheten kan benytte seg av et gitt antall årlige rådgivningstimer (inkludert i serviceavgiften) fra Syklistenes Landsforening for å bedre sykkelvennligheten på arbeidsplassen, samt benytte seg av idébank og digital verktøykasse.

Virksomheter opp til 50 ansatte kan foreta forenklet sertifisering.

Utvikling av sertifiseringsordningen

I utviklingen av Sykkelvennlig arbeidsplass har Syklistenes Landsforening samarbeidet med forsikringsselskapet If og senere gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med FutureBuilt og kommunene Asker, Bærum, Drammen og Oslo. Høsten 2016 ble det foretatt pilotsertifisering på åtte arbeidsplasser i disse kommunene. Syklistens Landsforening har brukt pilotprosjektfasen til å etablere et faglig grunnlag for sertifiseringsordningen. 

Kostnader og interessehenvendelse

Kostnadene er basert på antall ansatte i virksomheten. Sertifiseringskostnad dekker fase 1-4 ovenfor. Virksomheter som deltar i ordningen, resertifiseres hvert tredje år.

Årlig servicekostnad er en løpende årlig lisensavgift, som inkluderer blant annet rådgivningstimer og bruk av merkenavnet «Sykkelvennlig arbeidsplass».

Vi gjør egne vurderinger av konsern og kjeder med flere underliggende filialer. Det er også mulig å sertifisere arbeidsplasser i utlandet.

Ta kontakt med oss for tilbud om sertifisering:

Antall ansatte

Du blir kontaktet av oss etter at vi har mottatt hendvendelsen!

Under lanseringen av sertifiseringstjenesten i Oslo rådhus mottok representanter for de åtte «pilotarbeidsplassene» synlige bevis på arbeidet de har gjort for at ansatte skal bruke sykkelen til og fra jobb. Fra venstre: Varaordfører Yousuf Gilani (V) for Drammen rådhus, Sigrun Dalen Ganz for Helsetjenesten i Drammen, byråd Rina Mariann Hansen (Ap) for Oslo rådhus, utvalgsleder Morten Skauge (H) for Kommunegården i Bærum, Rande Hansen for Rykkin skole i Bærum, ordfører Lene Conradi (H) for Asker rådhus, Elisabeth Kolrud for Jørgensløkka 66 og Toril Borvik for Renovasjonsetaten i Oslo. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Sertifiseringstjenesten — fra pilotperiode til permanent drift

• Syklistenes Landsforening har bygd opp sertifiseringsordningen Sykkelvennlig arbeidsplass i samarbeid med FutureBuilt . Etter en pilotpilotperiode der vi vurderte sykkelforholdene på åtte arbeidsplasser, ble sertifiseringstjenesten lansert i Oslo rådhus på verdens helsedag, 7. april 2017.
• Der fikk representanter for disse virksomhetene overrakt plaketter som synlig bevis på hvor godt de har lagt til rette for at ansatte skal velge sykkelen til, i og fra jobb. De første sertifiserte arbeidsplassene er kommunale og ligger i Oslo, Bærum, Asker og Drammen, som sammen står bak FutureBuilt, der målet er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur av høy kvalitet. Transport er ett av områdene FutureBuilt jobber med, deriblant god sykkeltilrettelegging.
• Nå kan andre private og offentlige virksomheter bli sertifisert på samme måte og oppnå gull-, sølv- eller bronsenivå, alt etter hvor høy score de oppnår. Tjenesten skal rulles ut til å bli en landsdekkende sertifiseringsordning.

Back to top