Skip to Content

Vær beintøff — sykle til skolen

Syklistenes Landsforening og Miljøagentene står bak Beintøft — Norges største gå-og-sykle-til-skolen-kampanje for alle barneskoleelever. Vi vil inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Meld på din klasse, gjør en innsats for miljøet og vær med i konkurransen om å vinne 30 000 kr. Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre utslipp fra biler.


Det er viktig med gode vaner og litt frisk luft på morgenkvisten, sier Erna Solberg, som oppmuntrer elever til å bruke beina på vei til skolen. – Jeg vil oppfordre alle barn og unge til enten å gå eller å sykle til skolen, sier Erna Solberg.
Slik gjennomføres Beintøft

1. Meld på klassen din på beintoft.no

2. Skriv ut og del ut registreringskort (registreringskort finner du her) som oppbevares i klasserommet. Alle elevene fyller ut kortet sitt hver morgen.

3. Læreren registrerer hvor mange elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport på beintoft.no, helst hver dag.

4. Husk at alle elevene skal inkluderes! Hvis noen har utfordringer med å delta, må dere finne en løsning.

5. Senest hver fredag må alle ukens turer registreres.

6. Få tilgang til faktaark og oppgaver til under «Undervisningsopplegg», og bruk dette i undervisningen!

7. Delta på ukesoppdrag ved å laste opp kreative bilder på profilen deres! (Maks. to per klasse.)

Delta i vår konkurranse – vinn gavekort

Sist uke hadde 34.000 barneskoleelever et oppdrag – å tegne sin drømmesykkel. Oppdraget er del av Norges største sykle-og-gå-til-skolen-kampanje, Beintøft, som pågår i hele september. Ta bilde av tegningen ditt barn lagde. Tagg det med #syklistene og #beintoft. Da er du med i trekningen om to gavekort à kr 3000 på sykkelutstyr.

Hvorfor sykle til skolen?

Det er moro! Husker du spenningen med å sykle for første gang? Kriblingen i magen. Frihetsfølelsen og vinden i håret.

Det er en følelse av glede og uavhengighet – en følelse av eventyr. Når du går eller sykler til skolen setter du pris på ting du ikke legger merke til når du blir kjørt. Lukt, syn, lyder. Lytt til lyden av nabolaget, se venner og naboer, kjenn på fellesskapet med de andre barna som skal til skolen med beina som motor. Foreldre, barn og venner kan glede seg over hverandres selskap uten distraksjoner.

Sunnere vaner
Å gå og sykle til skolen gjør at barn får daglig fysisk aktivitet, samtidig som de etablerer sunne vaner som kan vare hele livet. Regelmessig fysisk aktivitet hjelper barn å bygge sterke ben, muskler og ledd, og det reduserer risikoen for fedme og kroniske livsstilssykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Bedre miljø
Kjøretøy gir fra seg en rekke luftforurensende stoffer som er helsefarlige: nitrogenoksider (NOx), ozon og småpartikler som støv, sot, røyk, og væskedråper. Når barn går eller sykler til skolen i stedet for å bli kjørt bidrar de til å redusere mengden av giftige stoffer i luften rundt skolene.

Hver uke i september har Beintøft et nytt tema!

1. Natur og lokalmiljø – skoleveien som arena for læring og opplevelser!
2. Sykkel – sykling er gøy og sunt – uansett hvilken sykkel du har!
3. Klima og verden – Hvordan henger verdens klimaproblemer sammen med at det er bra at vi i Norge går til skolen?
4. Lufta vår– Hva gjør biltrafikk med lufta vår?

I tillegg følger det med et kreativt ukesoppdrag som klassen kan løse. Oppdrag presenteres i en video her på nettsiden, og klassen deltar ved å laste opp maks to bilder. Alle som deltar får 100 ekstrapoeng!

Alle klasser som melder seg på før fristen før frisen får insektsbokser med lupe, for å studere alt det spennende som finnes på skoleveien!

Se promovideoen for årets Beintøft-kampanje, som arrangeres fra 4.-29. september! Påmeldingen er åpen til Beintøft starter, men det kan ta tid før klassen får pakke i posten.

Sertifisering av sykkelvennlige skoler

Sykkelvennlig skole er et konsept utviklet for å inspirere flere skoler til økt tilrettelegging for at barn kan sykle til skolen. I 2015 fikk vi, sammen med andre, presset gjennom en forskriftsendring i opplæringsloven, som medfører at det nå er opp til foreldrene å vurdere når barna er store nok til å sykle til skolen. Vi ønsker å bidra til at barneskoleelever rundt om i landet får frisk luft og fysisk aktivitet på skoleveien. Med oss i dette arbeidet ønsker vi å få med oss skolene – en rekke skoler gjennomfører gode tiltak på området, men vi ser også at mange skoler har stort forbedringspotensiale.

 Hvorfor bli sertifisert sykkelvennlig?

En Sykkelvennlig skole viser samfunnet at den bryr seg om miljøet og barnas helse – samtidig som de har et tydelig fokus på å gjøre skoleveien og skoleområdet tryggere. Mange skoler har problemer med uoversiktlige og kaotiske trafikksituasjoner i forbindelse med kjøring og henting. Andelen barn som kjøres til og fra skolen er stor, det til tross for at avstanden mellom skole og hjem ofte er kort. Dersom færre kjører barna sine til skolen, vil det blir tryggere for de som går og sykler.

Vi mener skolene kan bidra til å redusere antallet barn som blir kjørt, gjennom god informasjon og tilrettelegging for de gode alternativene. SLF har utviklet denne ordningen fordi vi vil tilby skoler bistand i dette arbeidet med å legge til rette for – og oppfordre til – aktiv transport. Gjennom prosjektet Sykkelvennlig skole kan vi tilby skolene et eget opplegg for tilrettelegging av en bedre sykkelhverdag for elever, foreldre og ansatte ved norske skoler. Gode vaner skapes tidlig

Hva er kriteriene for å bli sertifisert sykkelvennlig?

  • Gjennomføre årlig sykkeloppæring
  • Skal anbefale elevene å bruke hjelm
  • Aktivt oppfordre foreldre og barn til økt sykling.
  • Fastsette mål for andel syklende i samråd med SLF.
  • Sørge for at det er tilstrekkelig kvalitet og kapasitet på sykkelparkering

Faser i sertifiseringsprosessen

Fase 1 – påmelding: Kontaktperson (representant fra FAU, skoleledelse eller lignende) fyller ut skjema med grunnleggende informasjon om skole og region, samt kontaktdetaljer for videre oppfølging av sertifiseringsprosess. Trykk her for å komme direkte til vårt kontaktskjema for Sykkelvennlig skole!

Fase 2 kontakt opprettesVi tar kontakt med oppgitt kontaktperson, og tar en gjennomgang av status på tilretteleggingen for sykkel ved den aktuelle skolen. I samråd med oss fastsettes skolens mål for andel syklende elever. Kriteriet knyttet til kapasitet på sykkelparkering vil stå i forhold til den avtale måltallet for sykkelandel.

Fase 3  selvrapportering: Skolen samler relevant dokumentasjon knyttet til arbeid med tilrettelegging for sykling, som lastes opp i nettbasert skjema. Vi i SLF vurderer den innsendte dokumentasjonen og vil på bakgrunn av dette sertifisere skolen, dersom de nevnte kriterier er oppfylt.

Fase 4 – sertifisering:  Skolene som dokumenterer arbeidet de utfører for å fremme sykling blant sine elever, og som oppfyller kriteriene for å bli sertifisert, blir sertifisert av oss og mottar merket som viser at de er sertifisert som Sykkelvennlig skole.

Merket som viser at skolen er sykkelvennlig.

Trenger din region hjelp til å forbedre tilretteleggingen for aktiv transport til skolen?

En rekke kommuner og regioner har i dag egen sykkelstrategi og mål for å øke sykkelandelen. Som et ledd i arbeidet med å få flere til å sykle, er det viktig å bidra til å skape gode vaner tidlig blant fremtidens trafikanter. Vi tilbyr rådgivning og  kartlegging for kommuner og andre regionale enheter, som ønsker bistand i arbeidet med å tilrettelegge for at barn og foreldre skal velge aktiv transport til skolen. Les mer om hva vi kan tilby her.

 

Back to top