Skip to Content

Sykkelvennlig skole

Velkommen til Syklistenes Landsforenings skoleside. Her kan du lese om vår sertifiseringsordning Sykkelvennlig skole. Du kan også orientere deg om våre andre sykkelvennlige aktiviteter rettet mot barn.


Hvorfor bli en Sykkelvennlig skole?

En Sykkelvennlig skole viser samfunnet at den bryr seg om barnas helse og miljøet, samtidig som de har et tydelig fokus på å gjøre skoleveien og skoleområdet tryggere. For å hjelpe skoler med å tilrettelegge for syklende, har Syklistenes Landsforening laget sertifiseringsordningen Sykkelvennlig Skole.

Slik blir skolen sykkelvennlig

 • Sjekk kriterielisten – noter ned hva som allerede gjøres og hva skolen ønsker å bli bedre på.
 • Kontakt oss i Syklistenes Landsforening.
 • Gjennomfør befaring på skolen.
 • Sammen finner vi ut hva som må til for å øke sykkelvennligheten på skolen.
 • Gjennomfør tiltak ut fra kriteriene.
 • Vi vurderer sykkelvennligheten og dere kan bli belønnet med stempelet «Sykkelvennlig skole».
Stempelet som viser at skolen er sykkelvennlig

Kriterielisten

Disse kriteriene må oppfylles:

 • Gjennomføre årlig sykkelopplæring.
 • Sørge for at det er tilstrekkelig antall sykkelstativer.
 • Ha som krav at elevene skal bruke hjelm.
 • Oppfordre til sykling på nettsider og liknende.
 • Øke andelen syklende (fastsetter mål i samråd med Syklistenes Landsforening).

I tillegg må mins to av disse kriteriene oppfylles:

 • Informere lærere, elever og foreldre om fordeler ved å sykle til skolen.
 • La elevene delta i en kampanje som fremmer aktiv transport til skolen.
 • Utnevne en  sykkelansvarlig lærer.
 • Gi informasjon og gjennomføre kursing av lærere og foreldre.
 • Dele ut Barnas sykkelvettregler og annet materiale fra Syklistenes Landsforening.
 • Gjennomføre årlig sykkelreparasjonsdag.
 • Jobbe opp mot kommunen for å bedre sykkelveien rundt skolen.
 • Sørge for at alle elever har tilgang på en sykkel.
 • Utarbeide og gjennomføre enge sykkeltiltak. For eksempel: sykkelturer, sykkelgrupper eller liknende.

Fordeler

Det er mye å vinne på å gjøre skolene sykkelvennlige!

En sykkelvennlig skole har sunnere barn som får mer mosjon. Sykling til skolen gir motiverte barn som bidrar mer i klassen. Sykling er for alle barn, uansett sosial bakgrunn, og en sykkelvennlig skole er med på å skape gode vaner tidlig.

 

Samarbeidsprosjekter

Back to top