Skip to Content

Sykkelvennlig skole – rapportering


Informasjon om skolen


Sykkelopplæring


Gi en kort beskrivelse av opplæringen som gjennomføres på skolen, og hvilket materiell som benyttes:

Når gjennomføres opplæringen?

Last opp dokumentasjon på opplæring


Følgende filformat støttes: jpg, jpeg, png, pdf, xls og docx.

Informasjon

Informerer skolen aktivt om sykkelmulighetene? Beskriv kort også hvilke kanaler skolen benytter til denne typen informasjon.

Oppfordrer skolen barn og foreldre til å sykle? Gi en kort beskrivelse av hvordan skolen oppfordrer til dette:

Anbefaler skolen elever og foresatte å bruke hjelm?

Last opp eksempler på informasjon fra skolen


Følgende filformat støttes: jpg, jpeg, png, pdf, xls og docx.

Sykkelparkering

Hvor mange parkeringsplasser for sykkel har skolen?

Hvor mange sykler ble registrert på parkeringen ved forrige telling? Oppgi dato for telling og antall.

Er sykkelparkeringen nærmere hovedinngangen enn slippsone/parkeringsplass for biler?

Last opp bilde av sykkelparkering her:

Back to top