Skip to Content

Støtt oss som medlem i dag og vinn sprek elsykkel!

Tyngre kjøretøy er involvert i 1/3 av alle dødsulykker med syklister i norske byer. Støtt vår kamp om påbud av blindsonevarsler på alle tungbiler i Norge. Det vil redde liv. Dette er en av de viktige sakene som vi jobber med nå. Vi trenger ditt medlemskap for å gjøre dette.


Syklister rammes hardt. En rapport ved NTNU viser at tunge kjøretøyer var involvert i en tredjedel av ulykkene der syklister omkom i norske byområder i årene 2000–2014. Dette er en andel som er blant de høyeste i Europa. I halvparten av ulykkene med dødelig utgang gjorde tunge kjøretøyer en høyresving mens syklisten befant seg på høyre side av det tunge kjøretøyet, enten i veibanen eller på parallell sykkelsti/fortau.

Hvem er ansvarlig for blindsone?

Norges Lastebileier-Forbund lanserte nylig en video med sin kampanje “venner på veien”. Vi mener dessverre er budskapet i denne filmen er problematisk, da det langt på vei fremstilles som om det er barns ansvar å unngå påkjørsel av en lastebilsjåfør som bryter vikeplikten. La det ikke være noen tvil: Sjåføren har det hele og fulle ansvaret for å forvisse seg om at det ikke er noen i blindsonen før han/hun svinger. Samtidig er det problematisk hvis kjøretøyets utforming eller mangel på førerstøttesystemer ikke gir fører mulighet til å overholde trafikkreglene.

Tiltak må skje nå

Syklistenes Landsforening mener at myndighetene må innføre krav om påbud av blindsonevarsling i norskregistrerte tyngre kjøretøyer. Myndighetene kan gi økonomisk bistand til bransjen for å få dette på plass raskest mulig. Dette vil redde liv.

Vi trenger deg som medlem for å kunne arbeide videre med disse viktige sakene som skal trygge hverdagen for syklister i Norge.

Hvorfor være medlem i Syklistenes Landsforening?

• støtte vårt arbeid for at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle i Norge
• få 4 utgaver av medlemsmagasinet årlig
• benytte gode medlemsfordeler

 

Meld deg inn i dag og du kan vinne sprek elsykkel

Melder du deg inn i dag, får du medlemskap til kr 245,- (50 % rabatt) i 1 år, og du kan vinne en sprek elsykkel fra Birk (verdi kr 17.900,-). Sykkelen er utstyrt med kraftig Bafang-motor på 250 W. Den har en rekkevidde på opptil 80 km. Sykkelen har 7 gir.

Type medlemskap


Det er ingen bindingstid, du kan når som helst melde deg ut.

Personalia

Betaling

Betaling skjer årlig


Bli medlem i dag og delta i trekningen av en sprek elsykkel fra Birk!

Kampanjetilbudet gjelder for 12 mnd medlemskap. Syklistenes Landsforening er en ideell, uavhengig forening for hverdagssyklistene. SLF er syklistenes talerør inn mot myndighetene. Vi arbeider for at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle i Norge. Vi trenger deg som medlem for å gjøre dette! Ved å bli medlem av Syklistenes Landsforening støtter du vårt arbeid og får gode medlemsfordeler. Her finner du spørsmål og svar om medlemskapet.

Back to top