Skip to Content
I togets hjulspor:

På turvei langs den gamle Drammensbanen

Etter en litt strevsom tur opp bakkene i Gullaugkleiva er dette en meget lettsyklet tur. Utsikten er upåklagelig – og turen er like storslått vår og sommer som høst.

  • Dagstur | 10-20 km | Bynær | Østlandet
Sondre Thorbjørnsen
Drammensbanen

Fra bensinstasjonen på Gullaug tar du under rv 23 og følger denne på gang- og sykkelveg til Gullaug bussholdeplass, hvor du tar opp den bratte Gullaugkleiva. Et stykke opp i bakkene viser et treskilt deg til venstre opp til turveien som er anlagt på den gamle jernbane-traséen til Drammenbanen.

Tidligere gikk toget mellom Oslo og Drammen i en stor S-bue fra Asker til Spikkestad og Lierbyen før banen svingte mot Brakerøya og Drammen. I 101 år suste togene her; over broer, fjell¬skjæringer og pukkstein. Da Liertunnelen mellom Asker og Lier stod ferdig i 1973 – 10,5 km lang – ble reisen betydelig forkortet. Mellom Asker og Spikkestad går nå lokaltog.

Jernbanetraséen til Lierbyen er en nytelse å sykle. Det er slak nedover-bakke hele veien og flott utsikt.

Den nedlagte Drammenbanen fra Spikkestad er fin å sykle på, med flott utsikt utover Drammensfjorden. Foto: Sissel Jenseth

Nede ved bommen og rundkjøringa ved Reistad fortsetter jernbane-traséen på den andre siden som turvei mot Lierbyen. Du sykler under E18 og videre mellom jorder og spredt bebyggelse, før du ender opp ved sykkelvegen som fører ned til Lierbyen. Du krysser Lierelva inn mot sentrum.

Stasjonen i Lierbyen var et viktig jernbaneknutepunkt da Lierbanen gikk herfra til Sylling. Bygningene på Lier stasjon er oppusset og fylt med ny aktivitet.

Fra Lierbyen følger du Hegsbro-veien fram til rv 285. Følg rv 285 et kort stykke til høyre mot rundkjøringa, før du krysser over – OBS! Farlig kryssing! – og fortsetter turveien sørover på den gamle jernbanetraséen.

Traséen brukes også av ryttere på hest, men det er god plass til ryttere både på hest og på sykkel. Vis hensyn!

Ved Kjellstadveien sykler du inn Kjelstadhageveien før du fortsetter på banetraséen forbi St Hallvard videregående skole og Lier videregående skole på Jensvoll.

Jensvollveien må krysses før du fortsetter på grusvei parallelt med E18 inn til Høvik. Fortsett i Teglverksveien, og videre på gang- og sykkelvegen nordsiden av E18 til Brakerøya. Her møtes den gamle og nye Drammenbanen.

For utvidet funksjonalitet som f.eks å laste ned koordinater i GPX eller KML, må du åpne kartet. Klikk på kartet for å komme videre til kartleverandørens nettside.
Back to top