Skip to Content

Vår politikk

Syklistenes Landsforening har utarbeidet en politisk plattform som ble behandlet og vedtatt på landsmøtet i oktober 2017. Vår nasjonale sykkelpolitikk er nedtegnet i dette dokumentet. Under følger noe av det vi jobber for.


Hovedlinjer i vårt politiske arbeid:

  • Sykkeltilrettelegging må prioriteres langt sterkere i offentlige budsjetter.
  • Det må etableres sammenhengende sykkelveinett i alle byer, med separering av trafikantgruppene så langt det er mulig.
  • Sykkelanlegg skal ivareta opplevd trygghet, fremkommelighet, attraktivitet og trafikksikkerhet for alle syklister.
  • Det må være mulig å sykle på en effektiv og trafikksikker måte mellom alle destinasjoner i Norge.
  • Sykkelulykkene må reduseres.

Våre høringssvar

Back to top